‘Jouw kracht in het licht van de mannenlijn’ ~ voor vrouwen

zelfliefde

50.00199.65

Een mannenlijn opstellingendag voor vrouwen? Ja!!! Met de daadkracht, wijsheid en liefde van je vader en zijn voorvaders kun je de wereld beter aan! Grenzen stellen en heldere keuzes maken die écht voor jou kloppen, wordt natuurlijker voor je. Opschonen van de vaderlijn biedt jou als vrouw een steviger innerlijk houvast.

Deze dag is een boost aan je natuurlijke daadkracht en -leiderschap en een gezond ambitieniveau, zonder overmatige bewijsdrang of onderpresteren en zónder ongezonde behoefte aan erkenning en gezien te worden. Je versterkt je innerlijke richting naar een maatschappelijke positie en gezond functioneren op je werk op een manier die voor jou klopt, en naar minder ‘gedoe’ in relaties.

Een mannenlijnopstelling laat je voelen en weten welke geschenken, liefde, kracht, kwaliteiten en talenten je meekreeg van je voorvaders. Je krijgt duidelijk welke verstoringen, vervormingen, beperkende en ontkrachtende overtuigingen je (onbedoeld) meekreeg. Je ervaart de steun van zowel je vader als van al jouw voorvaders. Je natuurlijke kracht, doorzettingsvermogen, moed en het ambitieniveau dat écht bij jou past komt vrij. Hoe tof is het om dit met je vriendinnen en sisters te voelen en te beleven!

Deze mannenlijnopstellingendag -voor vrouwen, is krachtig transformerend en biedt empowerment van elke vrouw die er bij is. De heling en het belichaamd bewustzijn dat ontstaat, helpt je als vrouw op een natuurlijke wijze je plek in het leven in te nemen, je vrijer en daadkrachtiger te voelen met meer zelfvertrouwen. Je vitale levensenergie, je daadkracht en uitspreken van je waarheid komt meer tot je beschikking. Met dit belichaamd Weten geef je je leven vorm. Na deze dag voel je hierbij de steun en het vertrouwen van jouw mannenlijn. Heb je kinderen, dan geef je ze hiermee duidelijker jouw presentie, en het helpt je je koers, daadkracht en doorzettingsvermogen te voelen, zónder jezelf uit te putten of weg te geven. Ook jouw unieke expressie in werk of projecten, waarmee je jouw wijsheid en liefde aan de wereld geeft, kunnen na een mannenlijn opstelling vaak moeitelozer vorm krijgen.

Voor representanten is het ook een heel waardevolle dag. Elke vrouw krijgt een persoonlijk onderzoek naar haar vaders mannenlijn en je deelt mee in de heling en onvoorwaardelijke bedding van de vrouwen onderling. Wil je jouw mannenlijn opstellen, dan is het goed om eerst je vrouwenlijn te hebben opgesteld. Zie hiervoor de agenda.

Praktisch: Er is nog plek voor een aantal representanten. (alleen vrouwen)

Investering:
vraagstelsters € 160,00
representanten € 50,00
Dit is exclusief btw.

Aanmelden:

contact@renatebreuls.nl

error: Content is protected !!