In ‘Jouw kracht in het licht van de vrouwenlijn voel je contact met ‘de oervrouw’ in jou.

En vóór we dat voelen, helen we door ons bewustzijn te laten schijnen op niet-geïntegreerde gebeurtenissen en deze terug te geven aan de vrouw vóór ons in de familielijn bij wie de niet-geïntegreerde gebeurtenis oorspronkelijk hoorde. Zo laat je intergenerationeel ‘trauma’ los en bevrijd je jezelf en je kinderen van deze last.

‘De oervrouw’ is krachtig gegrond liefdevol lichaamsbewustzijn
Deze vrouw zou je kunnen zien als de archetypische allereerste vrouw, die in verbondenheid met de natuur en haar eigen natuur leefde. De oervrouw – of oermoeder ‘Weet’. Zij ís lichaamsbewustzijn. En ze is in direct contact met haar ziel via haar intuïtie.

Helder, intuïtief en liefdevol leidt ze haar leven. En ze láát zich hierin ook leiden. Er zit geen ‘ruis op de lijn’. Ze is ontvankelijk en geeft net zo makkelijk ook krachtig en liefdevol haar grenzen aan.

In dit natuurlijke ‘zijn’ is ze zowel zacht als krachtig, stevig geaard, met haar beide voeten ‘in de klei’ en hierdoor ook in contact met haar bekken en de rest van haar lichaam. Op deze manier is ze verbonden met haar hart, en haar héle bekkengebied; baarmoeder, yoni en de volle glorie van ál het leven in haar bekken. Dé plek waar waar onze levenskracht -en lust,  creatiekracht, vitaliteit en sexuele stroom huist. Deze oervrouw ís.

Zij neemt hierdoor op een natuurlijke wijze haar plek in. Ze hoeft deze plek niet te bevechten, te verdienen, te zoeken of te verdedigen.

In de workshop “jouw kracht in het licht van de vrouwenlijn kom je als deelneemster in verbinding met de bovengenoemde oervrouwenkracht en de onnoembaar vele vrouwen die je voorgingen in het familiesysteem. Zo kun je je verbinden met de wijsheid, kracht, liefde, het heldere weten, en je eigen bedding, gronding en natuurlijk aanwezig zijn, waarin de oermoeder je voorging en je steunt.

Dit lichaamsbewustzijn leer ik je te verankeren in je lichaam en daarmee is het beschikbaar in je dagelijks leven. Dat maakt het een waardevolle workshop voor elke deelnemer.

De kers op de taart: vrijheid!
De vrouwen in de opstelling voelen tegen het eind van de opstelling deze krachtige energie in de rug. Vanaf het moment dat de vrouwenlijn tot heling komt en deze oervrouwelijke energie doorstroomt naar de vraagstelster, zie zich hier enorm bekrachtigt door gaat voelen.  Hierdoor ga je voelen dat je voormoeders je steunen en dat deze krachtig liefdevolle geaarde energie voedt en je aardt.

In de vrouwenlijn opstellingen geven we dus niet alleen terug wat niet bij ons hoort, we komen weer in contact met deze archetypische oerkrachtige bedding van het vrouwelijke. In die bedding weten te rusten, samen met de herstelde rust die we met dit werk ook voelbaar helen bij onze meest directe voormoeders, geeft zo’n prachtige aarding en bedding in je eígen bekken! Elke representerende vrouw voelt dit. Daarmee komt het potentieel dat in ieder huist beschikbaar! Dit maakt de weg vrij voor een leven naar jouw eígen wijsheid en inzichten, op joúw unieke plek en expressie van wie jij ten diepste bent.

Dát is vrijheid!

De volheid van vrouw-zijn
Alle aanwezige vrouwen knappen daar voelbaar en zichtbaar erg van op. Aan het eind van de vrouwenlijn opstelling ontstaat er rust, liefdevolle zachtheid, maar ook een kraakheldere kracht in contact met ieders eígen oervrouwelijke energie. Dit is voelbaar in de hele ruimte. Het zindert er van, deze volheid van vrouw-zijn. De hele ruimte is zo te zeggen: er vol door ‘bezwangerd’.

Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn als ik het zo schrijf. Als ik het zelf teruglees denk ik aan wondertjes, groot en klein. En tóch is dít het wat er gebeurt in mijn voorouderlijn opstellingen. Juist doordat ik mijn energetisch bewustzijn hierbij inzet, en ik de opstellingen met lichaamswerk en energetisch werk combineer zijn mijn opstellingen erg krachtig en helend!Wat hou ik van dit prachtige krachtige werk! ❤️🔥

Wil je de kracht in je leven integreren van jouw vrouwenlijn? Kom dan naar de dagworkshop ‘Jouw kracht in het licht van de vrouwenlijn’ op 2 december. Er zijn nu nog enkele representanten plekken.

Voor vrouwen die hun eigen vrouwenlijn willen opstellen en helen wat hen in het dagelijks leven belemmert om vrijuit zichzelf te zijn is er een belangstellendenlijst. Je mag alvast je plek boeken door de link te gebruiken in het event in mijn agenda, dan neem ik contact op en bepalen we samen een datum voor jouw opstelling. 

Aanmelden voor een vrouwenlijnopstelling doe je hier:

Je bent zó welkom!

Renate Breuls

‘volgen wat je ten diepste beweegt’

error: Content is protected !!