“Er gebeuren wonderen in ons leven! Het gaat geweldig met mij na het doen van de vrouwenlijnopstelling bij jou! Ik weet níet wat ik meemaak! Ik voel me zó gelukkig! De breuken in de familie zijn geheeld en wat het belangrijkste is: ik voel me zó in mijn kracht gekomen!”

Woorden van Lydia die vorig jaar tijdens haar opstelling inzichten op levensgebeurtenissen ontving én zelf ook diepe heling ging voelen over het effect van de ellende -bij nota bene haar oma- in het Jappenkamp in Indonesië. Deze ellende – ik ga niet in details- had op een onbewust niveau zwaar effect gehad bij haar moeder, waardoor een gezond moeder-dochter contact in haar kinderjaren onmogelijk was. Ruim dertig jaar geleden had mijn cliënte daardoor het contact met haar moeder verbroken.

De opstelling bracht begrip, vergeving, heling en bekrachtiging. Enige tijd er na voelde Lydia de kracht in zichzelf om haar inmiddels bejaarde moeder op te zoeken. “Hier heb ik mijn hele leven op gewacht!” zei deze toen deze de deur voor haar dochter opendeed.

De liefde stroomt weer. De relatie met haar moeder is hersteld. Deze vrouw én haar moeder: “wij zijn ‘zielsgelukkig”.

Eén van de vele voorbeelden wat het helen van intergenerationeel trauma kan beteken in het leven van mensen. Zelfs al heb je géén idee -zoals mijn cliënt en zelfs haar moeder- dat er heftige gebeurtenissen bij de generaties daarvóór plaatsvonden, het wordt zichtbaar en voelbaar tijdens de opstellingen én op een diep niveau geheeld. In mijn opstellingen komt de bevrijdende kracht bij vrouwen vrij en tot hun beschikking, van ál die vrouwen vóor hen in de lijn als het leed van hun eigen (voor-)moeder(s) doorleefd wordt en een plek krijgt. Dit werk doe je daarom ook niet alleen voor jezelf: je bevrijd er ook je kinderen en nageslacht mee, én zelfs je voormoeders. Dat is zichtbaar en voelbaar.

Je vitale levensenergie en je vrouwen-oerkracht en -Weten komt meer tot je beschikking. De zachte kracht van de heling en het belichaamd bewustzijn dat ontstaat, helpt je als vrouw op een natuurlijkere wijze je plek in het leven in te nemen, je vrijer te voelen, overvloed toe te laten, en dat je lekkerder, met meer vertrouwen in je vel zit. is nog plek voor één vraagstelster en genoeg plek voor vrouwen die willen representeren en meedelen in de heling.

Welkom vrouw: bij de vrouwenlijnopstellingen workshop “Jouw kracht in het licht van de vrouwenlijn” Voor de editie in oktober 2023 is er nog één vraagstellersplek.

Wil je meer weten over de kracht van het doen van een vrouwenlijnopstelling? Kijk naar dit korte filmpje, waarin Anke Dengel vertelt welk transformerend effect het had op haar.

 

Boek je ticket snel, de plekken zijn vaak snel gereserveerd.
Kun je deze datum niet? Mail me dan met datavoorstellen op zaterdagen of zondagen. Dan plannen we jouw opstelling samen.

Er staan op dit moment in de agenda ook data voor een mannenlijnopstellingendag, open opstellingendagen en ook een het vierluik ‘Brood en spelen’, voor een vaste groep hartgedreven ondernemers. Als het resoneert dat je ziet en ervaart dat er systeemkrachten werken in de onderstroom van het ondernemen en je een manier zoekt om daarmee te om te gaan en deze te transformeren, opdat je  met meer plezier, ontspanning en mooie resultaten impact kan maken met je werk: wees welkom!

Renate Breuls

‘Volgen wat je ten diepste beweegt’ ✨

Jouw kracht in het licht van de vrouwenlijn

error: Content is protected !!