Afgelopen vrijdag was ik voor de tweede keer bij “de Heks van Almen”.
Een theaterstuk gebaseerd op de berechting en verbranding van de eerste vrouw die onterecht de dood in gejaagd werd en waarna er nog velen, velen volgden. Ook af en toe mannen en kinderen. En de gemeenschap was getuige.
Dit theaterstuk is echt een aanrader… Want waar het om ging met de heksenjacht, was de onderdrukking van vrouwen en vrouwelijke kwaliteiten. De doorwerking hiervan is nog steeds een actief thema in ons collectief bewustzijn. Veel vrouwen voelen zich nog steeds geremd om voluit in hun kracht te komen. Immers: leven in verbinding met je eigen natuur en waarheid kan vaak nu nog verketterd worden. Dit thema kom ik tegen in mijn werk als systemisch, lichaamsgericht en energetisch leiderschapscoach bij vrouwen. Dit wordt zichtbaar en daardoor ook bespreekbaar gemaakt door de hoofdrolspelers: Manja Bedner en haar dochter Julia Bedner.
De theatertournee is bedoeld voor eerherstel aan de slachtoffers die vielen en de vrouwen die hun kruidenkennis, hun wijsheid als vroedvrouw, intuïtieve kennis en mooie gaven verstopten. En de vrouwen die zich uit angst aanpasten en hun kop niet meer boven het maaiveld uit durfden te steken om hun leven en dat van hun familieleden te beschermen.
Hierdoor is er collectief bezien veel waardevolle kennis verloren gegaan. Kennis die recht doet aan ménsen; vrouwen én mannen. Mensen met vrouwelijke intuïtieve en helende kwaliteiten, en aan natuurlijk leven, de verbondenheid met de aarde, onze mensennatuur en het ritme van de seizoenen.
Veel weten we niet meer, maar in velen, voornamelijk in vrouwen is de herinnering wakker gemaakt en de kennis komt weer bovendrijven. Niet voor niets zijn het al decennialang vooral vrouwen die diverse persoonlijke ontwikkeling- en intuïtieve trainingen volgen, de weg vrijmakend voor hun kinderen en hun mannen hierin meenemend.
De Amersfoortse heksenprocessen vonden plaats van 1591 tot 1595. Circa 28 vrouwen èn mannen werden in die periode van hekserij beschuldigd. Van deze groep vonden in totaal 10 mensen de dood, hetzij door zelfmoord, hetzij door wurging en verbranding.
Dat klinkt natuurlijk niet vrolijk. Waarom zou je voor je lol naar zo’n toneelstuk gaan? Zelfs dát komt ter sprake in de voorstelling, waarin ook humor en relativering en de parallel met anno 2023 zit verweven.
In juni zijn er nog 3 speeldagen in Amersfoort, mijn woonplaats. En ook komen ze (helaas) naar Schiedam, mijn geboortestad. Helaas, omdat het theatergezelschap wil optreden op plekken waar de slachtoffers vielen. En ook dán ben ik er bij. Want ik voel me betrokken bij dit eerherstel…
Het is mijn grote drijfveer om als systemisch werker met vrouwen te werken. Ik kan me dan ook volledig vinden in wat Manja in het toneelstuk zegt: “Eerst dien je een trauma te herkennen, en dan te érkennen. Pas daarná kun je het loslaten.”
Mede daarom is er na afloop van de voorstelling een tijdelijke herdenkplek gemaakt voor de slachtoffers die vielen.
https://www.theatermakersachterhoek.nl/de-heks-van-almen
Renate Breuls
‘volgen wat je ten diepste beweegt’✨
error: Content is protected !!