Opstellingen of systemisch werk, is een mooie diepgaande methode die transformerend uitpakt doordat het eenvoudig zichtbaar en voelbaar maakt welke verborgen dynamieken spelen bij jouw innerlijke vraagstukken, patronen, levensvragen en conflicten en die van jou in relatie tot anderen. Systemisch werk maakt dit inzichtelijk en heeft de kracht om de natuurlijke balans en orde te herstellen. Het heeft het vermogen blokkades op te heffen en het kan op persoonlijk vlak en in relatie tot anderen beweging en heling geven in wat (jou) belemmert. Dit gebeurt door het zien, horen en vooral voelen wat representanten in een opstelling laten zien.

Loop je tegen terugkerende vraagstukken of (innerlijke) conflicten aan? Patronen die zich herhalen? Heb je op je werk of je privéleven last van bepaalde zaken waarvoor je niet direct een verklaring kunt vinden? Lukt het jou niet om jouw meest authentieke leven te leven? Dit staat in direct verband met de plek die je inneemt in je familiesysteem en dit kan door opstellingen transformeren.
Dit geldt ook voor conflicten in jouw team of als er een onaangename stroperigheid of sfeer is binnen je organisatie. Onderhuidse tegendraadsheid, trage beslissingsprocessen, autoriteitsconflicten en zo meer. Ook hier gelden de wetmatigheden die voor een systeem gelden.

Jouw plek in een systeem
Een systeem is een geordend en samenhangend geheel van bij elkaar horende en elkaar beïnvloedende delen. En we maken allemaal deel uit van systemen, bijvoorbeeld een familie of organisatie, en ook maken we allemaal weer deel uit van de maatschappij, de wereld, het grotere geheel. Het systemisch werk kijkt naar de samenhang en onderliggende verhoudingen binnen een systeem en die in jouw systeem/familie spelen. Deze innerlijke, vaak onbewuste tegenstrijdigheden veroorzaken vaak een blokkade of een ander ongemak waardoor je niet goed functioneert, ook in een team, de maatschappij en jouw plek die je inneemt in relatie tot het leven en de wereld.

Wat speelt er écht?
Met een opstelling wordt de dieperliggende dynamiek van een vraagstuk zichtbaar en voelbaar. Daar waar woorden en verstand te kort schieten, biedt systemisch werk antwoorden, vanuit een dieper weten en zonder enig oordeel over de situatie. Dit creëert een nieuw soort begrip. Niet altijd verandert dat instant iets concreet tastbaars aan een situatie, maar in ieder geval wél hoe jij daarbinnen je plek inneemt. Vanuit een dieper weten. En vanuit dáár vinden veranderingsprocessen plaats.

 

Het mooie is, dat bij elke opstelling blijkt dat er oplossingen zijn die zowel voor het individu als voor het gehele systeem ontspannend en helend uitwerken. Oplossingen en inzichten die het verstand niet had kunnen bedenken, maar vanuit een andere bewustzijns laag komen. Dit is het eenheidsbewustzijn. De oplossingen die voortkomen systemisch werk pakken transformerend uit omdat het gericht is op het in overeenstemming zijn met het grotere geheel, op het dienen van het leven.

 

Hoe dan?
Het eenheidsbewustzijn is hier aan het werk. Dit zoekt als vanzelf naar balans, naar oplossingen die zowel goed zijn voor het individu als voor het geheel. Een dieper weten wordt in beeld gebracht en het wordt innerlijk gevoeld, en ook de verschuivingen, de bewegingen in dat voelen. Soms zachtjes, met een mild innerlijk voelen en weten, soms met emotie. Mits goed begeleid door iemand met systemische kennis, gebeurt dit in alle vormen van opstellingen, zowel in een groep als bij een individuele opstelling in een coaching sessie.

 

Omdat het voorbij gaat aan het denken, brengt het krachtige belichaamde inzichten, en dat is het niveau waar transformatie plaats kan vinden. Niet alleen in jou en jouw familie van herkomst, of zelfs voorouderlijnen en je kinderen, maar ook voor teams en organisaties en zélfs voor maatschappelijke issues kan dit prachtig inzichtelijk en transformerend uitpakken.

 

Opstellingen geef ik op aanvraag of check mijn agenda voor geplande data:
https://renatebreuls.nl/evenementen/

error: Content is protected !!